Betingelser

Vi håber du bliver tilfreds med aflåst cykelparkering. Nedenfor beskrives kort rammerne for brug af aflåst cykelparkering.

Leverings og brugsbetingelser for www.adk-online.dk, og aflåste områder med adgang via adgangskort (Rejsekort).

Hent leverings- og brugsbetingelserne som pdf

Ansøgers samtykke om brug af e-Boks, SMS og e-mails.

Ved ansøgning om adgang, via adk-online.dk, til aflåst område med adgangskort (Rejsekortet), samtykker ansøgeren i at ejeren af aflåst område må fremsende e-post via e-Boks til ansøger ved brug af CPR.nr., for at kunne fuldføre godkendelsen, samt evt. senere henvende sig omkring ansøgningen og godkendelsen.

Samtykke gælder også modtagelse af e-mails og evt. SMS i forbindelse med drift af den automatiske dørkontrol.

Brug af det aflåste område

Ansøgning om adgang til aflåst cykelparkering er gratis, og kan være forbeholdt personer med bopælsadresse i et begrænset område (Hørsholm og Favrskov kommune). For at benytte cykelskuret, skal du være ejer af et Rejsekort af typen ”Rejsekort personligt” eller ”Rejsekort flex”. Det er altså ikke muligt at opnå adgang via et ”Rejsekort anonymt” (se mere information her http://www.rejsekort.dk/koeb-rejsekort/sammenlign-rejsekort.aspx)

Der findes et begrænset antal parkeringspladser i aflåste cykelskure, hvorfor tilmelding sker efter først til mølle princippet. Der vil dog være en venteliste, hvor ansøgere vil blive opstillet i kø efter tid for ansøgningen og kontaktet, når der måtte blive ledige parkeringspladser.

Der forbeholdes ret til at opsige en godkendt brugers plads, hvis brugeren ikke anvender sit Rejsekort i en periode på mere end 3 måneder og/eller flytter bopælsadresse udenfor Hørsholm eller Favrskov kommune. Vi udsender information inden annullering af en godkendt bruger.

Betalingsoplysninger.

Brug af Rejsekort til adgang i f.eks. cykelskure er indtil videre gratis, og vi indsamler ikke kreditkort eller betalingsoplysninger. Skulle tjenesten i fremtiden blive pålagt et brugergebyr, vil vi naturligvis informere om dette i god tid inden. Ingen vil blive mødt med betalingskrav uden forudgående aftale og accept.

Beskyttelse af personlige oplysninger

ATKI A/S samt ejer af aflåst område respekterer dit privatliv og værdsætter din tillid. Følgende Fortrolighedserklæring skitserer, hvordan vi behandler oplysninger, som du angiver ved brug af produkter og tjenester. Eventuelle spørgsmål, du måtte have om vores fortrolighedserklæring sendes til vores privatliv koordinator på info@atki.dk. ATKI A/S har, som databehandler, indgået aftale med den dataansvarlige (stedejer / offentlig institution, forvaltning og / eller privat virksomhed), om databehandling af persondata, samt sikkerhedsforanstaltninger til beskyttelse af de personoplysninger, som behandles.

Når du registrerer dig til at bruge vores produkter og tjenester, indsamler vi oplysninger om dig, såsom dit navn, bopæl, e-mailadresse, rejsekortnummer, CPR.nr. m.m. Vi anmoder om disse oplysninger, så vi kan fuldføre ansøgningen. CPR.nr. skal anvendes for at kunne fremsende e-post fra e-Boks til ansøger. Følsomme oplysninger såsom CPR.nr. og rejsekortnummer krypteres for at sikre, at ingen kan komme til at misbruge oplysningerne. Personlige oplysninger vises, sælges eller overdrages ALDRIG forsætligt til tredjemand eller firmaer med henblik på salg og markedsføring eller andre formål.

Alle informationer opbevares på betryggende vis, og er kun tilgængelige for udpegede medarbejdere hos ATKI A/S.

Til tider indsamles oplysninger, som ikke er personligt identificerbare, for at udarbejde statistik for det enkelte cykelskur, som skal vise, hvordan skuret anvendes af brugerne. Statistikken vil overordnet behandle alle brugere under ét, og ikke den enkelte bruger. Der er ét tilfælde hvor der udføres statistik for enkelte brugere, og det drejer sig om brugere, der ikke aktivt benytter den godkendte døradgang. Oplysningerne indsamles for at skabe et overblik over brug af adgangssystemet.

Jvf. persondataloven oplyser vi på forespørgsel om registrerede oplysninger, og på baggrund af evt. indsigelser foretager vi sletning, i det omfang det ønskes. Personoplysningerne registreres og opbevares, så længe brugeren har en godkendt døradgang. Hvis brugeren anmoder om at blive slettet, kan det naturligvis efterkommes. Rettighederne er beskrevet i Persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til ATKI A/S, Transportbuen 9, 4700 Næstved eller via e-mail info@atki.dk

Såfremt der monteres videoovervågning i det aflåste område, vil optagelser løbende blive opbevaret i op til 30 dage. I forbindelse med montage vil der samtidig blive opsat tydelig information i henhold til lov om TV-overvågning.

Cookies

www.adk-online.dk anvender cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for vores kunder/brugere. Der lagres ikke personhenførbare oplysninger i en cookie, men snarere oplysninger om brugerens adfærd på vores website. Vi anvender oplysningen til at forbedre vores website. Cookies giver os mulighed for, at få indsigt i hvilke sider brugerne besøger. Oplysningerne anvendes kun internt hos ATKI A/S.

Ønsker man på et senere tidspunkt at slette disse informationer, kan dette ske via indstillinger i browseren.

Sådan slettes cookies fra din computer: I Internet Explorer slettes cookies under menuen ”Funktioner” -> ”Internetindstillinger” -> ”Generelt” -> ”Browserdata/Slet cookies”.

Sikkerhed

Vores website har installeret sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte mod tab, misbrug og udveksling af ​​ oplysninger. Disse sikkerhedsforanstaltninger omfatter state-of-the-art firewall, fysisk beskyttelse i vores datacenter, kryptering og brug af Secure Socket Layer (SSL).

Ansvar og ansvarsbegrænsning

ATKI A/S er forpligtiget til at meddele brugerne af rejsekort som nøglekort (adgangskort) til cykelparkering, at Rejsekort A/S, Hørsholm og Favrskov kommune og ATKI A/S ikke er erstatningsansvarlig for hverken direkte eller indirekte tab, som brugerne måtte lide ved ikke at kunne få adgang til cykelparkeringen med Rejsekort.

ATKI A/S kan have produktansvar med hensyn til leverede produkter og reservedele, i det omfang et sådant ansvar følger af ufravigelig lovgivning. Produktansvar dækker erstatningsansvar for skade tilføjet personer eller ting svarende til maksimalt pr. forsikringsår pr. skadelidte på kr. 10.000.000. Produktansvar dækker erstatningsansvar for skade på personer og ting forvoldt af sikredes produkter.

Leverandøren af adgangskontrol med Rejsekort og ATKI A/S kan dog ikke ifaldes erstatningsansvar for hverken direkte eller indirekte tab, herunder tab af produktion, salg, fortjeneste, tid eller goodwill overfor brugere af aflåst cykelskur, for fejl, manglende tilgængelighed til Rejsekort Nummer Webtjeneste, længere svartider eller systemnedbrud som medfører, at brugerne ikke kan anvende tjenesten i kortere eller længere perioder.

ATKI A/S fraskriver sig ansvar for ethvert direkte eller indirekte tab, som manglende adgang til cykelparkeringen med Rejsekort eller til Rejsekort Nummer Webtjeneste, længere svartider mv. måtte påføre Hørsholm eller Favrskov Kommune, herunder påløbne omkostninger i forbindelse med eventuelle klager fra brugerne over, at kortet ikke virker i kortere eller længere perioder.

ATKI A/S fraskriver sig ansvar for ethvert direkte eller indirekte tab, såfremt personer måtte skaffe sig adgang til cykelskure og enten udøve skade/hærværk/tyveri på skur, ADK-installation eller cykler.

Force majeure

Uanset eventuelle modstående vilkår i leveringsbetingelser er ATKI A/S ikke ansvarlig over for kunden/brugeren for manglende opfyldelse af forpligtelser, som kan henhøres til force majeure. Ansvarsfriheden består, så længe force majeure består. Som force majeure anses forhold, der er uden for virksomhedens kontrol, og som virksomheden ikke burde have forudset ved aftalens indgåelse. Eksempler på force majeure er usædvanlige naturforhold, krig, terror, brand, oversvømmelse, hærværk og arbejdsstridigheder.

Copyright

ATKI A/S (www.ATKI.dk samt www.adk-online.dk) har ene og alene rettighederne til alle tekster, billeder & design m.m., som er beskyttet af ophavsretsloven. Uautoriseret brug vil medføre retsforfølgelse.

Skriv et svar